Telecafé – 21 02 02 02

Telecafé !

Dette er linjen som har holdt det gående i mer enn 10 år ! Her møtes mange mennesker til alle døgnets tider for å snakke om løst og fast. Telecafeen består av flere samtalerom som en kan “bevege” seg mellom ved å trykke på stjernetasten på telefonen.

Det er også mulig å benytte seg av private samtalerom. Dette er samtalerom hvor det det kun er plass til 2 innringere. Man kommer inn i en privat samtalerom vet å trykke et siffer(mellom 1 og 9) på telefonen. Dersom 2 deltagere trykker på samme siffer, vil de flytte seg inn i et privat rom, og vi her kunne snakke helt privat.

Man kan når som helst taste firkant “#” for å sjekke hvor mange deltakere det er i det aktuelle samtalerommet man befinner seg i. Du går tilbake til felles samtalerom ved å trykke stjerne (*)

Åpne telefonlinjer